2.  TRI KRITERIJUMA U SAGLEDAVANJU KULTURE


Apsolutno pouzdani

kriterijumi za utvrđivanje
pozitivnih, neutralnih i negativnih
rezultata čovekovog delovanja
ne postoje. Aproksimacije su,
prilikom određivanja ove vrste
merila, neminovne.
Izvesno je da se u mnoštvu
stanovišta sa kojih valja posmatrati
procese, događaje, promene i tekovine
što već vekovima, zahvaljujući čovekovim
mentalnim i fizičkim aktivnostima,
postoje u prirodi, te u ljudskim
jedinkama i društvima,
tri stanovišta izdvajaju
kao najdelotvornija:
etičko, estetsko
i utilitarno.
 
Sa etičkog stanovišta
najbolje se određuje dobro,
neutralno i zlo
u čoveku, to jest
stepen usklađenosti postupaka
svake ljudske jedinke i grupacije,
sa kratkoročnim i dugoročnim interesima
užeg, šireg i najšireg okruženja.
A najvažniji interes ljudskog roda,
koji je uvećana, uopštena projekcija
svake ljudske jedinke i grupacije,
jeste, kako je u prvom poglavlju,
u Inicijalnom principu već rečeno,
njegova srećna sadašnjost
i srećna, nedogledno
duga budućnost.

*
 
Sa estetskog stanovišta
najbolje se određuje lepota koja,
kako bi rekao stvaralac, može spasiti svet.
Pod takvom lepotom podrazumeva se
ne samo pregršt estetskih katerogija
što determinišu umetnička dela,
dakle, ne samo lepo u suženoj vizuri,
te skladno, uzvišeno, originalno, duboko,
izražajno, privlačno, ljupko, duhovito
i druge estetske kategorije,
nego se pod lepotom,
u širem poimanju, podrazumeva
i lepota sveukupnog življenja,
lepota kao amajlija bez koje bi
čovekova egzistencija bila
teža no što je, neretko
i nepodnošljiva.
 
Sa utilitarnog stanovišta
najbolje se određuje
šta je u postupcima
ljudskih jedinki i grupacija korisno
za njihovo uže, šire i najšire okruženje,
u sadašnjosti i budućnosti.
Utilitarno stanovište je blisko etičkom,
ali među njima postoje i razlike.
Na primer, čovečanstvo bi imalo
velike vajde ako bi energično bili eliminisani
svi zlotvori koji štete nanose i ljudima
i prirodi, počev od pukih kriminalaca,
do beskrupuloznih političara
i biznismena profitera.
No etičke norme nalažu
legalističku obzirnost prema svim
ljudima, pa i prema onima
koji se često ponašaju
kao neljudi.

<<       >>
sadržaj