10.  HEUTERANIJA


  Nisu brojni putevi spasa
od kataklizme koja svima preti.
Jedan od njih je razvijanje
Heuteranije,
planetarne civilizacije,
koja je načelno zaživela
prvog dana trećeg milenijuma.
U Heuteraniji će,
putem heuteranističke
filozofije, ideologije i akcije,
biti stvoreni uslovi za uzvisivanje
ljudskog bića i ljudskog roda,
te za obezbeđivanje nedogledno duge
budućnosti sveg živog sveta.
 
Filozofija heuteranizma,
kao uopšten, ali specifičnim
elementima obojen,
jasan i konzistentan pogled na svet,
proizilazi iz najveće
čovekove opsesije:
žudnje za besmrtnošću.
Zapravo, iz čovekovog prihvatanja
činjenice da relativno besmrtan
može biti jedino kao kap
u reci čovečanstva,
ako toj reci obezbedi
nedogledno dugo trajanje.
(Apsolutno besmrtnim se
ljudsko biće, kako je već rečeno,
može smatrati samo ako sebe
sagledava kao obličje sačinjeno
od čestica neuništive
materije i energije.)

*
 
Filozofija heuteranizma
proizilazi i iz čovekovog
prihvatanja činjenice da njegovo
postojanje nema nedokučivu svrhu,
da je smisao života u dugovečnom,
valjanim postupcima obeleženom,
duhovno, duševno i materijalno bogatom,
razboritim željama primerenom, normalnim
zadovoljstvima
ispunjenom življenju,
koje ne škodi savremenicima,
niti ugrožava nedogledno dugu
budućnost čovečanstva.
 
Heuteranistička ideologija je
sistem konkretizovanih ideja,
proizašlih iz heuteranističke filozofije,
skup ciljeva koji proizilaze iz tih ideja,
kao i skup principa koje treba
imati na umu prilikom ostvarivanja
postavljenih ciljeva.
 
Nosilac heuteranističke akcije,
putem koje treba da bude ovaploćena
heuteranistička filozofija i ideologija,
biće heuteranistički pokret.
On će nastajati paralelno sa nastajanjem
heuteranističkih zajednica,
intenzivnom saradnjom tih zajednica.
Da bi nov pokret ispunjavao zadatke,
neophodno je da deluje na pet nivoa:
lokalnom, regionalnom, državnom,
kontinentalnom i planetarnom.
Čovečanstvo bi imalo velike vajde
ako bi heuteranistički pokret
u dogledno vreme postao jedna od

najvećih društvenih snaga
na ovoj planeti!

<<       >>
sadržaj