11.  DOMENI DELOVANJA HEUTERANISTA


  Čovek, prirodno i društveno biće,
čedo je prirodne stvarnosti,
a tvorac, ujedno i tvorevina
društvene stvarnosti.
Danas je uticaj druge stvarnosti
na prvu velik; neretko i veći
od uticaja prve na drugu.
Obe stvarnosti čini bezbroj domena
u kojima se odvijaju čovekove aktivnosti.
Svaki od tih domena ima manju ili veću važnost
za sadašnjost i budućnost čovečanstva.
U osvitnoj heuteranističkoj aksiologiji
trideset domena stvarnosti zaslužuju
veću pažnju od ostalih.
Tih trideset domena,
trideset opštečovečanskih problema,
trideset fenomena koji bi
trebalo da budu glavni pokretači
visokovrednih aktivnosti mnogih ljudi,
a naročito članova heuteranističkih zajednica,
na početku trećeg milenijuma
jesu:
inicijalni,
kulturni, etički,
ekološki, demografski, pacifistički,
filozofski, ideološki, organizacijski,
demokratični, liberalistički, legalistički,
civilizacijski, politički, ekonomski,
scijentistički, tehnološki, artistički,
globalistički, lokalistički, komunikacijski,
komunitaristički, individualistički, hedonistički,
solidaristički, humanitarni, prozelitistički,
religijski, etnički
i futurološki.

<<       >>
sadržaj