12.  VENAC IDEJA VODILJA

 
Heuteranisti neće biti
prvi razmatrači trideset
navedenih fenomena, prvi rešavači
najbitnijih svetskih problema.
Ljudski rod se tim problemima
već poodavno bavi.
No heuteranisti će pokušati da,
brže, racionalnije, delotvornije
od dosadašnjih individua i grupacija
na svim nivoima društvenog života,
nađu najbolje puteve za izlazak
iz kataklizme koja svima,
koja svemu preti.
 
Heuteranisti će delovati
organizovano, u okviru goleme,
složene, petoslojne zajednice,
planetarne civilizacije
zvane Heuteranija.
Konstitutivni akt,
početni venac ideja vodilja,
prvu verziju zbirke osnovnih stavova
pripadnika te civilizacije čine
Osvitni principi heuteranizma.
 
Ima ih trideset.
Svakom bitnom domenu stvarnosti,
svakom opštečovečanskom problemu,
svakom od trideset glavnih pokretača
osmišljenih aktivnosti heuteranista,
i ostalih ljudi spremnih da rade
za dobrobit čoveka i sveta,
odgovara jedan osvitni
heuteranistički princip.

 
*
 
Redosled osvitnih principa,
kao i samih opštečovečanskih problema,
zasnovan je na njihovom značaju
za sadašnjost i budućnost
čoveka i sveta,
donekle i na njihovim
tematskim specifičnostima.
Ova dva kriterijuma
nisu primenjena striktno.
Teško je, gotovo nemoguće
tačno sagledati sveukupan značaj
svakog fenomena tekuće stvarnosti
i njegov uticaj na ljudske
jedinke i grupacije.
Složenost tematike većine
osvitnih heuteranističkih principa,
i njena delimična prepletenost
sa tematikom drugih principa,
takođe onemogućava stvaranje
redosleda uz koji ne bi mogle
stajati nikakve primedbe.
 
Neka ipak bude naglašeno
da prvih šest osvitnih principa:
Inicijalni, Kulturni, Etički,
Ekološki, Demografski i Pacifistički,
čine fundament heuteranizma.
Fundament su zbog toga
što prvi princip budi čoveka
iz kobnog dremeža, drugi i treći
podstiče ga na samopoboljšavanje,
a potonja tri ukazuju mu na rešenja
triju najvećih problema današnjeg sveta.
Zbog navedenih činjenica prva petina
Osvitnih principa heuteranizma
bitnija je od ostale
četiri petine.

<<       >>
sadržaj