1.  BESKONAČNOST VREMENA I PROSTORA
 

Na prvo pitanje
niko nema neoboriv odgovor.
Jer ljudski um naprosto nije u stanju
da u potpunosti sagleda i shvati
beskonačnost vremena, 
beskonačnost prostora.

Prirodno-matematičkim znanjima
potkovani proučavaoci ovog problema
tvrde, doduše, da će uskoro i on,
kao i toliki drugi, biti rešen. 
Već su razjašnjene mnoge stvari.

Poznato je, između ostalog,

da vasiona nije ni statična ni večna.
Nastala je, izgleda, putem Velikog Praska, 
koji se, kako proračuni pokazuju, dogodio
 
pre otprilike petnaest milijardi godina.
Besmisleni su pojmovi vremena i prostora
pre početka postojanja vasione,
tvrde astrofizičari i njima srodni znalci,
čiji je misaoni sistem zasnovan
na mogućnosti postavljanja čvrstih
i diskutabilnih hipoteza, te na mogućnosti

izvođenja matematičkih formula
i konstruisanja manje ili više
logičnih teorija. 

Vasiona pulsira, govore oni.
Sada se širi, a jednom će, ko zna kada,
početi da se skuplja. To skupljanje će trajati
sve dok se sva nebeska tela ne sažmu
u tački ifinitezimalnih dimenzija
i beskonačne gustine. Potom će

uslediti novi Veliki Prasak.


***


Koji je po redu naš Prasak? 
Zar pre njega vreme nije teklo? 
Zar doista nikakvog prostora nema 
izvan ovog koji ispunjava vasiona? 
pitaju laici, filozofi, pa i pojedini naučnici, 
koji ne smatraju da je u odgonetanju 
najvećih zagonetki meritorna 
samo naučna aparatura. 

Najlakše je srećnicima
koji su se priklonili religiji. 
Oni rešenje problema vide u Bogu.
Nesrećnici koji religiju tretiraju kao 
veliku čovekovu iluziju, a zagledavaju se
 u beskonačnost vremena i prostora,
smatraju da pouzdano znaju samo to
da su u poređenju s tim čudom
sva druga beznačajna.
 

Sa stanovišta
vremenske komponente čuda,
nevažno je da li živi svet na Zemlji
postoji nekoliko stotina miliona
ili nekoliko milijardi godina.
U beskonačnosti vremena 
i kvintilion kvintiliona godina je
samo puki treptaj.
Sa stanovišta
prostorne komponente čuda,
nevažno je da li su dimenzije
vasione nekoliko desetina
ili nekoliko stotina milijardi
svetlosnih godina.
U beskonačnosti prostora 
i kvintilion kvintiliona
svetlosnih godina je
samo puki pomicaj.

<<       >>
sadržaj