I

INICIJALNI PRINCIP


 
 
 
 
 
 
 
Univerzum, čudo nad čudima,
sadrži sijaset manjih i većih čudesa.
Jedno od najvećih je živi svet na Zemlji,
sa čovekom kao fascinantnom dominantom.
Logična je pretpostavka
da u kosmosu postoje i druge planete
na kojima žive inteligentna bića.
No te planete su tako daleko
od Sunčevog sistema
da će još dugo, možda zauvek,
gospodar Zemlje biti usamljen
u kosmičkom prostranstvu.
To opravdano hrani njegovu svest
o vlastitoj izuzetnosti.
 
Zamišljen nad prošlošću,
sadašnjošću i budućnošću sveta,
nad svojom suštinom i sudbinom,
čovek sebi odavno postavlja
mnoga pitanja.
Među njima dva su najteža.
Prvo je vezano za beskonačnost
vremena i prostora,
drugo za smisao postojanja univerzuma
i samog ljudskog bića.

>>
sadržaj