4.  OSNOVNE FUNKCIJE KULTURE


U pretheuteranističkom svetu,
koji dominira na planeti u vreme
nominalnog početka epohe Heuteranije
(u tom svetu, doduše, tu i tamo
već postoje heuteranistički profilisane
ljudske jedinke i grupacije,
ali su one malobrojne, nedovoljno dobro
organizovane i međusobno povezane,
i ništa ne znaju o heuteranizmu),
kultura, kao konglomerat pozitivnih
procesa, zbivanja, promena i tekovina,
kao sveobuhvatna matrica života,
kao složena čovekova alatka
u mnogim njegovim delatnostima,
ima zadatak da čuva i neguje
postojeće bitne vrednosti
i da stvara nove.

Svaka individua
i svaka ljudska zajednica
od kulture očekuje ono što
odgovara njenim shvatanjima,
stavovima, emocijama, željama,
sklonostima, interesima, ciljevima.
Tradicionalisti zahtevaju
da kultura prvenstveno čuva i neguje
tradicionalne vrednosti,
nacionalisti da ona čuva i neguje
nacionalne vrednosti,
elitiste zanima razvijanje postojećih
i stvaranje novih elitnih vrednosti,
mediokritete zanima razvijanje postojećih
i stvaranje novih masovnih vrednosti,
i tako maltane u beskraj.

*
 
Budući da je osnovni cilj
heuteranizma poboljšavanje čoveka,
odnosno čovečanstva u celini,
radi spasavanja njega samog
i sveg ostalog živog sveta na Zemlji,
heuteranisti od kulture očekuju da bude
jedno od najdelotvornijih sredstava
u ostvarivanju tog cilja.
Ona takvo sredstvo treba da bude
i u multikulturnim i monokulturnim
društvima. Ona treba da ljudske jedinke
i grupacije poboljšava i kad ih zbližava
i kad ih, potencirajući njihove
posebnosti, razdvaja.

Sveobuhvatno širenje
pozitivnih,
kulturnih procesa,
zbivanja,
promena i tekovina,
smanjivanje neutralnih, perikulturnih,
a eliminisanje
negativnih, antikulturnih,
biće jedan od najvažnijih zadataka
heuteranista, i njihovih saboraca
van heuteranističkog pokreta.
Civilizacijski krugovi širom planete,
kao okviri golemih ljudskih koglomerata,
u epohi Heuteranije trebalo bi da budu,
slikovito rečeno, pretežno beli.

Sivog bi u tim krugovima
trebalo da bude
malo,
crnog veoma malo.


Da bi dosegli taj ideal,
da bi ostvarili velike ciljeve,
heuteranisti će morati da najpre
sami postanu veliki. Veći
od bilo koga, od bilo čega.
I od svojih slabosti!

<<       >>
sadržaj