8.  PESIMISTI I OPTIMISTI


  Mnogi smatraju da se čovek,
kao i sve ostalo što su stvorili
Bog ili Priroda,
ne može suštinski promeniti.
Da se, doduše, u određenim okvirima,
može pokvariti, ali ne i poboljšati.
To potvrđuje, vele pesimisti,
celokupna istorija ljudskog roda,
koja je beskrajna priča
o grešnikovim iracionalnostima,
zlodelima, nesrećama.
 
Gledano, međutim,
sa optimističkog stanovišta,
koje nadilazi pesimističko,
čovek se može poboljšati.
Štaviše, podvlače optimisti,
istorija ljudskog roda potvrđuje
da se on od pamtiveka poboljšava.
Iracionalnosti, zlodela i nesreće
ne uvećavaju se proporcionalno
sa uvećavanjem čovekove moći.
Kad bi on i danas bio
onako samoživ, nerazuman,
nesposoban da se kontroliše,
kakav je bio pre nekoliko hiljada,
pa i pre nekoliko stotina godina,
verovatno bi, s obzirom na moć koju je
u međuvremenu stekao, na nuklearna,
hemijsko-biološka, elektronska
i druga stravična oružja i oruđa,
uništio kako vlastitu vrstu
tako i najveći deo
živog sveta na Zemlji.

<<       >>
sadržaj