5.  SMAK SVETA VEĆ TRAJE


  Ova nastojanja manljivih,
često samoživih, kratkovidih,
tek delimično kulturnih, etičnih,
racionalnih individua i grupacija
od pamtiveka izazivaju beskrvne
i krvave međuljudske sukobe
i manje ili veće štete
životnoj sredini.
 
Tokom proteklih vekova
navedene mane i druge negativne
osobine umnog i bezumnog bića
nisu prouzrokovale katastrofalne
posledice po egzistenciju čovečanstva,
jer se sporo uvećavala čovekova
mogućnost da dosegne bar neke
od čudesnih moći Nepojamnog
Tvorca-i-Upravitelja.
 
Ljudi su, doduše,
uvek posedovali veću sposobnost
nego ostala živa bića
da menjaju svet u kome egzistiraju.
No tek u dvadesetom veku
ta sposobnost je toliko narasla
da ljudski rod na kraju drugog milenijuma
beše, a na početku trećeg jeste
u stanju da uništi i sebe samog
i sav ostali živi svet na planeti.
Odnedavna se on, i hotimično
i nehotice, neodgovorno svakako,
upustio u to uništavanje,
te ima istine u tvrdnji skeptikâ:
Smak sveta već traje!

<<       >>
sadržaj