6.  DESET VELIKIH SRAMOTA


Imajući na umu navedene fakte,

a zacelo i mnoge druge, cinici kažu
da je čovek najveći promašaj Prirode.
Ni ova tvrdnja, kao ni prethodna,
nije sasvim ispravna,
ali u njoj, kao i u prethodnoj,
ima podosta istine.
Priroda je, naime, stvorivši
inteligentno, delatno, ambiciozno biće,
sposobno da menja svet u kome egzistira,
a podložno manama koje često utiču
na sudbonosne njegove postupke,
 
stvorila svog potencijalnog
uništitelja.

U dva najveća zločinstva,
sukobe sa bićima iste vrste
i uništavanje životne sredine,
nesavršene ljudske jedinke i grupacije
upuštaju se zbog vlastite neumerenosti
  u zadovoljavanju sve većih prohteva.
Čoveku retko pada na pamet istina
da je po pravilu neškodljivo
samo prekomerno sticanje
duhovnog bogatstva,

a da neumerenost u sticanju
ostalih dobiti ljude najčešće
vodi u sukobe s drugim ljudima
i u uništavanje životne sredine.
Resursi planete, naročito materijalni,
nisu neograničeni, te najveći, najumniji
korisnici moraju da ih raspodeljuju
što pravičnije, i da ih troše
što promišljenije.

*
 
Čovečanstvo se ne ponaša
u skladu s ovim imperativom.
Stoga već duže vreme nanosi goleme,
i sve veće štete kako sebi samom
tako i celokupnom živom svetu
na Bespomoćnoj Planeti.
Ako eksploatator te planete
ne bude eliminisao, ili bar na minimum
sveo raznovrsna svoja zlodela,
potomcima će ostaviti
užasno nasleđe.
 
U mnoštvu grozota
koje treba otkloniti,
ili bar veoma ublažiti,
deset zala tako je pogubno, gnusno,
najgorim ljudskim negativnostima prožeto,
da bi zbog tih zala svaki uistinu uman,
kulturan, odgovoran čovek trebalo
da se stidi bede čovečanstva.
 
Neadekvatna briga individua
i grupacija za sudbinu sveta
prva je velika sramota ljudskog roda.
Nedovoljno kvalitetna kultura je
druga, nedovoljno razvijena etičnost
treća velika sramota ljudskog roda.
Poremećaj ekološke ravnoteže je
četvrta, demografska eksplozija peta
velika sramota ljudskog roda.
Ratna ubijanja i razaranja su šesta,
zločini organizovanog kriminala sedma,
disharmonija globalne civilizacije osma
velika sramota ljudskog roda.
Nedela bezobzirnih političara su deveta,
štetočinstva sebičnih profitera deseta
velika sramota ljudskog roda.

<<       >>
sadržaj